۸۹/۰۹/۱۸

چهار حکایت کوتاه از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی

چهار حکایت کوتاه از زندگی خواجه به قلم یاسمین آتشی :
تاسف خواجه نصیرالدین طوسی بر حال عباسیان

چهار حکایت کوتاه از زندگی خواجه  :
خواجه نصیرالدین توسی را گفتند آنگاه که خلافت 525 ساله عباسیان را سرنگون نمودی بر چه حال آنها بیشتر متاسف شدی ؟ گفت اینکه هر چه دفتر و دیوان بود به پیش خاندان آنها تقسیم گشته و از اهل اندیشه هیچ آنجا ندیدمی . حکومت داری با خویشان ره به سوی نیستی بردن است . (۹)
ارد بزرگ اندیشمند فرزانه کشورمان می گوید : بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .

دودمان عباسیان زنجیره ایی از خویشاوندان در هم تنیده بود که با تدبیر ایرانیان ( ابومسلم خراسانی ) برای مهار تازیان بر روی کار آمده و از آنجای که به سرکشی و ظلم روی آورد با تدبیر ایرانی ( خواجه نصیر الدین توسی ) نابود گشت .(۶)
نوشته شده توسط افروز سادات ذهبی در 13:53 |  لینک ثابت   •